Politika Reklamacije

Politika Reklamacije Artikala Kupljenih u Fan & Fun shop Prodavaonicama

1. Ako prodani artikl ima nedostatak, kupac može:

a) Dati izjavu o smanjenju cijene ili povlačenju iz kupoprodajnog ugovora, osim ako Fan & Fun shop zamijeni neispravan artikl sa drugim, besprijekornim artiklom ili otkloni nedostatak. Udio umanjenje cijene u odnosu na cijenu koja proizlazi iz sporazuma, mora biti jednak udjelu vrijednosti artikla koji je neispravan u odnosu na artikl bez nedostatka. Kupac se ne može povući iz ugovora ako je kvar na Proizvodu beznačajan;
b) Fan & Fun shop je dužan artikl s materijalnim nedostatkom zamijeniti s artiklom koji nema materijalni nedostatak ili ukloniti nedostatak u razumnom roku i bez pretjeranih neugodnosti za kupca, u skladu s pravilima i važećim zakonom;
c) Kupac ne može odustati od ugovora ako je nedostatak artikla beznačajan za upotrebu; niti može zahtijevati da takav artikl zamijeni za drugi artikl bez nedostatka, niti da se nedostatak ukloni.
2. Umjesto uklanjanja nedostatka kako je predložio Fan & Fun shop, Kupac može zatražiti zamjenu artikla za drugi artikl bez nedostataka, uklanjanje nedostatka, osim ako je način koji je odabrao Kupac nemoguće izvesti ili bi zahtijevao previsoke troškove u usporedbi s načinom koji je predložio Fan & Fun shop. Pri procjeni jesu li troškovi previsoki, uzima se u obzir vrijednost artikla bez nedostatka, vrsta i težina nedostatka, kao i neugodnosti koje bi drugačiji način rješavanja nanio kupcu.
3. Reklamaciju na artikl kupljen u Fan & Fun shop prodavaonici može se podnijeti pismenim putem u prodavaonici koja je prodala neispravni artikl ili u najbližoj Fan & Fun shop prodavaonici.
4. Ukoliko je potrebno dostaviti artikl u prodavaonicu, kako bi Fan & Fun shop mogao odgovoriti na reklamaciju kupca odnosno da kupac ostvari svoja prava, kupac je dužan dostaviti artikl u prodavaonicu u kojoj je artikl s nedostatkom prodana ili u najbližu Fan & Fun shop prodavaonicu.
5. Za podnošenje reklamacije na artikl potrebno je dostaviti dokaz o kupnji (npr. račun, R1 račun, ispis iz banke u slučaju plaćanja karticom ili Fan & Fun shop Klub kartica vjernosti). Preporučuje se da se uz artikl kojeg se reklamira dostavi i odgovarajuća reklamacijska izjava.
6. Preporučuje se da se u reklamacijsku izjavu uključi:
a) informacije o okolnostima predmeta kojeg reklamirate, posebno o vrsti nedostatka i datum nastanka;
b) način rješavanja reklamacije: zamjena, umanjenja cijena ili odustajanje od ugovora; i
c) kontaktne podatke osobe koja podnosi reklamaciju.
7. Fan & Fun shop će se odazvati na zaprimljenu reklamaciju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako je kupac zatražio zamjenu artikla ili uklanjanje nedostatka odnosno je dao izjavu o smanjenju cijene s navedenim iznosom, a Fan & Fun shop nije odgovorio na ovaj zahtjev u roku od 14 dana od dana njegova primitka, smatra se da Fan & Fun shop zahtjev smatra opravdanim.
8. Fan & Fun shop je odgovoran ako se utvrdi materijalni nedostatak u roku od dvije godine od datuma kada je kupac kupio artikl. Kupac ima pravo podnijeti zahtjev za uklanjanje nedostatka ili zamjenu artikla za drugi artikl bez nedostataka, u razdoblju jedne godine, od datuma kada se utvrdi materijalni nedostatak, međutim, u slučaju Narudžbe od strane kupca, rok zastare ne može završiti prije isteka roka navedenog u prvoj rečenici.
9. Fan & Fun shop sudjeluje u izvan sudskom rješavanju sporova. Ova odredba ne predstavlja obvezu za Fan & Fun shop ili kupca da se obrate izvan sudskom rješavanju sporova. Pozivamo vas da postupak rješavanja reklamacije nije dovoljan za rješavanje predmeta.